Hva er Holy Yoga?

Hva er Holy Yoga? Holy Yoga er en kristen yogapraksis fra USA, etablert av Brooke Boon i 2006. Holy Yoga er kristen yoga med 100% Jesus og 100% yoga. Holy Yoga omfavner de grunnleggende elementene i yoga: pust, meditasjon og den fysiske praksisen. Jesus er fokuset for vår intensjon og vår tilbedelse, og vi kobler oss som en helhet: kropp, sjel og ånd, med Gud. Holy Yoga er åpent for alle, uavhengig av ståsted, til å bli med oss på matten. Vi stiller ingen spørsmål!

Yoga og kristendom: Yoga er ikke en religion; derfor står yoga ikke i motsetning til våre kristne røtter. De psykologiske og fysiske fordelene kan dermed ikke øremerkes "å tilhøre" en bestemt religiøs praksis, tradisjon eller kultur. Yoga er en åndelig disiplin, på lik linje med bønn, faste og meditasjon. Yoga har derfor den egenskapen at den kan gi oss en dypere opplevelse av vår personlig tro. Yoga er et verktøy som kan brukes i mange ulike sammenhenger, men intensjonen eller fokuset vil være farget av den konteksten den brukes i.

Under en Holy Yoga time kan du oppleve et intimt møte med Pappa Gud gjennom pust, meditasjon, bevegelse, glede (og gråt). Det er en form for tilbedelse der du får mulighet til å oppleve å bli berørt dypt av den Hellige Ånds nærvær. Holy Yoga forener ånd, sjel og kropp, og inspirerer til frihet i bevegelse, tilbedelse og bønn. 

100% Kjærlighet!

Our Ministry Mission Statement: Holy Yoga is an experiential worship created to deepen people's connection to Christ. Our sole purpose is to facilitate a Christ honoring experience that offers an opportunity to believers and non-believers alike to authentically connect to God through His Word, worship, and wellness. Holy Yoga exists to carry the gospel to the ends of the earth through the modality of yoga. 

Enter Your Yoga Space!

Holy Yoga's vision with Founder, Brooke Boon.