I svakhet finner jeg styrke!

2.Kor 12:9-10

Men Han sa til meg (Paulus): Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet for at Kristi kraft kan ha rom hos meg.

[...] For når jeg er svak, da er jeg sterk.

Som MSG Bible sier:

Once I heard that, I was glad to let it happen. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. It was the case of Christ´s strength moving in on my weakness.

[...] I just let Christ take over! And so the weaker I get, the stronger I become.

Det er nettopp i vår svakhet, at vi innser vi ikke kan dekke over hele fjøla i egen kraft, at vi kan komme inn i en personlig relasjon med Kristus. Det er her vi kan ane dimensjonene av hva Han faktisk gjorde på korset, og hva det betydde at Han overvant døden. Konsekvensene av en slik åpenbaring, er at vi kan trekke nær til vår Pappa Gud, og vite at om Han elsket Kristus, som tok all verdens møkk, gørr, perversiteter på seg for min og din skyld, og spikret det på korset en gang for alle, så elsker Pappa Gud deg i går, i dag og i morgen, midt i din svakhet. Vår oppgave er å se denne kjærlighetsgaven - eller nådegaven som det også kalles - og invitere den sterke Pappaen vår inn til relasjon med oss. Det er ikke våre svakheter som da er i fokus, men Hans styrke, som er en inkorporert del av deg og meg. Drivkraften er en grunnleggende kjærlighet til sine elskede barn.

Slik seirer også Josef over den opposisjonen som Han møter i 1.Mos 37:4 (Genesis 37:4):

Josef kjenner og vet at Jakob, som er hans far, elsker ham. Josef søker å være sammen med faren, og faren setter så stor pris på ham, at han viser sin kjærlighet ved å gi Josef en gave. Gaver er et sterkt kjærlighetsspråk (Les Kjærlighetens fem språk av Gary Chapman)! 

Istedet for å la dette inspirere de andre brødrene til å gjøre det samme, og tilbringe mer tid med faren Jakob, begynner de å hate Josef som er 17 år gammel, og konspirerer mot ham. De går altså bak Josef sin rygg, men enda verre; bak farens rygg og handler i direkte strid mot farens kjærlighet og vilje.

Josef ender med å gå fra å være en elsket og pent kledd sønn til å bli solgt som verdiløs og naken slave. Likevel vet Josef at Gud er med ham. Hvorfor? Fordi han ser ikke på sine omstendigheter, men at han er elsket, selv om han er svak, alene, og naken. Han har en styrke og stødighet som ikke kommer av å være flott kjedd på utsiden  men at han vet at han er kledd med Guds kjærlighet fra innsiden og ut! "Herren var med Josef" som det står i vers 39:4.

Det er krever styrke å åpne hånden og ta Guds hånd. For Josef var Gud var den eneste som kunne lede ham på riktig vei. I sin svakhet var Josef STERK!