Enter the R E S T!

"Rest isn´t just the absence of labour, but the presence of peace!"

~ Kris Vallotton, Bethel Church, Redding California

Vi er et unikt design. Som ethvert design har vi en spesiell hensikt og funksjon vi skal virke innenfor. Presses vi utover disse rammene, er vi ikke lenger funksjonesyktige i det vi er ment å fungere i. Kropp, sjel og tanker fungerer i en arbeids-hvile dynamikk, spesielt tilpasset oss som mennesker, samtidig som hvert enkelt individ også har sitt enestående design.

At vi har et enestående design gjelder dermed for alle dimensjonene vi består av som menneske. Derfor er det å koble ut kroppen ikke ensbetydende med å koble ut mentalt, emosjonelt eller sjelelig. Det hjelper lite å investere all vår energi utelukkende på vårt ytre og samtidig neglisjere vårt indre liv. Det er enstydende med å leve som denne frasen sier: "My life is like a duck; calm and easy on the surface, while paddling like crazy underneath." Flere av oss kan kjenne oss igjen i dette, hvor enkelte dager, perioder eller år blir som en mental kamp mot vindmøller. Hva bygger oss så opp innenifra og ut?

Vi tar en nærmere kikk på det Guds Levende Ord sier om vårt sjelelige område:

Salme 23:3 viser oss hvordan ordene liv, kraft, sjel og styrke kan relateres til hverandre, og til Gud. Ikke minst hvordan forfriskning, fornyelse, det nye og gjennoppbyggelse er knyttet til Gud. 

2011 versjonen:

Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

1975/85:

og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld.

Når vi leker med både norske og engelske oversettelser for ordets rikdom kan vi få et innblikk i hvordan styrke på det sjelelige området er en viktig forutsetning. Sjelen eller det mentale knyttes til Gud, og den intime relasjonen med ham som vi alle er gitt tilgang på. Han er vår sjels elsker - "The Lover of my soul." Helt uten noen forutsetninger eller krav. Vår mentale beredskap blir en slags "matpakke" som vi har med oss når ytre forutsetningene presser på. Akkurat som Gud også er med oss, og ut på den andre siden av det. Mediter og styrk deg på Salme 23:3 denne uken og nyt det fine været!

NIV:

he refreshes my soul. He guides me along the right pats for His name´s sake.

NLT

He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name.

NASB

He restores my soul; He guides me in the paths of righteousness For His name's sake.

Holman Christian Standars Bible

He renews my life; He leads me along the right paths for His name's sake.