Utømmelig kjærlighet

Dagens pusteøvelse og ord: (scroll down for English translation)

1.Joh 4:8 Gud er kjærlighet.

Daglig ramler jeg nesegrus inn i hverdagens strev, og kjenner for ofte at jeg ikke strekker til! Det er så mange som trenger meg, det er så mange ting som bør gjøres eller burde ha vært gjort.... Jeg kjenner hver gang jeg mediterer på hvor lite jeg rekker, blir jeg motløs, trist og demotivert til å håndtere alt det faller ned i hodet mitt som jøgler baller.

 

Da hjelper det å huske at jeg ikke er definert utfra hva jeg gjør, men Hvems jeg er: Jeg tilhører Selveste Mr. Kjærlighet! Han ER kjærlighet i person! Og Guds kjærlighet verken veier eller måler meg ut fra min produktivitet. Ekte kjærlighet har ikke noe mål, fordi den er en utømmelig kilde som aldri går tom. Å prøve å ta mål på Hans kjærlighet blir som å prøve å slurpe i seg Atlanterhavet. Og denne himmelske kjærlgheten er personliggjort gjennom Jesus.

 

Den viktigste jobben jeg har å gjøre i dag, blir derfor å strekke meg etter en identitet i Hans kjærlighet, ikke hva jeg gjør rett eller galt! Det er nemlig denne kjærligheten som gir meg kraft til å gå "rakt inn i dagen som den kommer!" KJærlighet handler også om å være i en toveiskommunikasjon, en relasjon som går begge veier. Akkurat som pusten din!

 

Tanke:

Tenk over hva du forstår med kjærlighet, tenk deretter hvordan Gud har utømmelig kilde for det du trenger.

Pust inn: Gud er...

Pust ut: kjærlighet...

 

1.Joh 4:8 God is love

Far too often I fall head on into the trap of a daily routine of stress, and the feeling of inadequacy. So many people need me and so many things needs to be done or should have been done.... Every time I meditate on how much I cant manage or should have done, I get demotivated to handle all the stuff that comes tumbling down my head.

 

Reminding myself of that Im not defined by what I do, but Who´s I am, helps: I belong to Mr.Lov Himself! He IS love personified! And God´s Love neither weighs or measures me on a productivity scale. Real love doesnt need measure, because it has no beginning or no end - its measureless! Measuring His love, is like trying to drink the Atlantic Ocean! And this Heavenly Love is personified through Jesus!

 

So, the most important job I have today, is to chase after an identity in His love, not what I do right or wrong. This love gives me the power to "run the race of today"! Love is all about being in a relationship, where you communicate both ways. Just as with your own breath...

 

Food for thought:

Think about how you understand love, and then think how God is a unlimited source for you.

Inhale: God is.....

Exhale: Love....