Når sjelen synger, danser kroppen!

Denne setningen fanger opp mye av kjernen og fokuset i Holy Yoga; der sinnet går følger kroppen etter. Det er våre indre toner som setter oss i bevegelse - det er tankene som fører oss fremover eller bakover. Derfor er det her vi bør legge vår oppmerksomhet, ikke på alt som rører seg utenfor oss. Vår kropp danser den dansen som tankene fører oss i. Så hvordan vil vi at vår dansepartner ska lføre oss? I en myk og grasiøs tango, eller voldsomt og i utakt med kropp og sinn? 

Hva er det vi da skal forsøke å fokusere på i for å leve mykt og grasiøst i en verden full av skiftninger og harde rytmer?

Efeserne 6:12 sier:

Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalderens mørke, [...]

For denne konteksten som jeg skal berøre her, forteller dette verset hva som fører oss og definerer "tangotrinnene" i verden: Zeitgeisten, nyhetsbildet og uro, forholdene rundt oss hjemme, personlig relasjoner, temperaturen på skolen eller arbeidsplassen - eller mangel av dette. Denne informasjonskonteksten er med på å definere måten vi strukturerer mange av våre tankemønstre etter. Det er hvordan du og jeg møter nyheten og håndterer informasjonen som er sentralt. Som Efeserne sier: vår kamp er ikke mot "kjøtt og blod."

Inntil vi klarer å snu vår oppmerksomhet til hvordan vi emosjonelt danser tango med våre personlige utfordringer og hvilke tangotrinn som bygger opp våre egne tanker, kommer stress til å danse seg direkte inn i egen hverdag.  En person som skal forsøke å redde verden på grunnlag av et hav av personlig stress i utakt med seg selv, eller med en negativt selvbilde (f.eks tankestruktur danset inn etter vår "kjære" Jante-lov), kan ikke stå oppreist svært lenge. Skal vi stå for andre, må vi først selv innta hvilen selv. Livets tango må derfor ledes av en tankepartner som er grasiøs, lett og yndig i måten han fører på.

Kong David var en ypperlig musiker, sanger og salmeskriver. Han levde og åndet for musikk og dans. Derfor kan vi være ganske sikre på at han forsto hvordan toner kunne lede galt av sted. Som oss, levde David i sesonger med ulike utfordringer, og utfordringer i større dimensjon, da han også skulle styre et helt land som kjendis kongen: "David - sauegjeter og kjempedreper som ble konge"! Han måtte velge å synge og danse etter tonene som han skrev ned i Salme 108:1

En sang. [...]

Å! Gud, mitt hjerte er trygt. Jeg vil lovsynge, det vil også min ånd. [...] Jeg vil prise Deg, Herre, blant folkeslagene. For Din godhet er stor over himlene, og Din sannhet når til skyene.

New King James sier:

O´God, my heart is steadfast: I will sing and give praise even with my soul/glory.

Message Bible sier:

Im ready, God, so ready from head to toe. Ready to sing, ready to raise a God-song: [...] I´m thanking you, God, out in the streets, singing your praises in town and country. the deeper You love, the higher it goes: Every cloud is a flag to your faithfulness.

NIV:

My heart, O´God, is steadfast; I will make music with all my soul.

Davis visste at det viktigste var å sikre sitt hjerte mot skadelige rytmer og toner fra verden rundt ham. David var en mann etter Guds hjerte: Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje." Apg  13:22.

Han måtte lære seg å tenke som himmelen, for å kunne gjøre det himmelske: David sikret med andre ord hjertet trygt i Gud, og kunne dermed styrke sin sjel med Guds sang over ham ute i gatene, der det vonde skjedde. David valgte å synge en annen sang for å være en som endret temperaturen i kulturen rundt ham. Han sang i stedet i takt med kunnskap om skaperverkets storhet og Guds godhet. Denne sangens fokus minnet ham på at Gud var større enn alle problemene, og at Gud er trofast om ikke vi er det, eller om ikke omstendighetene er til å stole på. Dermed ble David et hode høyere enn problemene sine.

David fant altså nøkkelen til å klare å styre et helt land med styrke, visdom og grasiøsitet. Han fokuserte på hva Gud kunne og hvem Gud var, og ikke hva omstendighetene eller "Zeitgeisten" dikterte.   Resultatet var at da Davids sjel sang de ordene som Gud sang over ham, danset kroppen hans en dans som gav ham tangokraft til å styre et helt land!

Som Jesus sa i Matt 11:28

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile:"